Svenska
English
Nederlands
International Orders

Leatherman

Alla Leatherman verktyg håller samma höga kvalitet, samma omsorg om detaljer och samma mångsidiga funktionellitet. Alla omfattas av samma extraordinära garantiåtagande: 25 år.